Fogelstad Musikteater

Externa länkar

Sidorna öppnas i nya fönster.

Kulturföreningen Fogelstad
Föreningens syfte är att sprida kunskap om de idéer och den verksamhet som Kvinnliga Medborgarskolan vid Fogelstad stod för, och i dagens samhälle utveckla dessa idéer och denna verksamhet.

Insamlingsstiftelsen Fogelstad
Föreningen är ägare till Lilla Ulfåsa utanför Katrineholm med inriktning på att där bedriva verksamhet i Fogelstadgruppens anda.

Lilla Ulfåsa var inspektorsbostad och senare rektorsbostad på Fågelsta i Julita, där under flera decennier Honorine Hermelin, rektor på den Kvinnliga medborgarskolan, bodde. Delar av huset användes också för skolans verksamhet, och mycket är bevarat från den tiden.

Vänföreningen Fogelstad
Föreningen har som uppdrag och ändamål att verka i Fogelstadgruppens och Kvinnliga Medborgarskolans anda; att vara radikal och utmana vår samtid genom verksamheter som debatter, möten, folkbildning mm.

Historien om Kvinnliga Medborgarskolan
En skola som 1925-1954 samlade kvinnor med olika social och kulturell bakgrund.